26.10.14

                                                                                               
                                    Една изгубена ябълка гони зимата, а
                             на 400 км от нея валя първият сняг и 
                             всичко се нареди както трябва:
                             предстои ми повторно запознанство 
                             с това място.
                             Малко е страшно, леко е вълнуващо и
                             един край ще отведе до безкрайно 
                             много нови пътеки.