18.5.13

...

целият свят ми горчи

24.1.13

...

Скъпи татко
капитане,

островът е много интересен, обаче няма акули. 
По цял ден можеш да се гмуркаш без да видиш
акулска перка на хоризонта и на човек му става
малко мъчно.

Имаме си делфини и с тях плуваме навътре,
навътре. Толкова навътре, че островът се
превръща в малка точка и оставаш сам в 
цялата тази синева, синя като очите на мама 
и ми трябва само ей толкова да се протегна,
за да те хвана за ръката и да те измъкна от 
морето.

Само че аз самата съм в морето и точно, когато
се сетя за това, делфините решават, че е време 
за тръгване.

И ние си тръгваме.
До следващия път.

7.1.13

...

той е бил там,
а мен ме е нямало...
преди време
ме имаше,
винаги,
а сега не.
събирам в себе си някакви сълзи,
които няма да излязат,
защото всичко е
отдавна минало,
но още ми горчи
и искам
да
съм.

липсваш ми.
липсвате ми.