12.12.14

...

Някои дни се събуждам с мисълта, че те оставихме да си отидеш жаден и това така е заседнало в съзнанието ми, че ме задушава и искам цялата мъка да се излее от очите ми и да потопи дните...
Само че от това няма измъкване, а ти не си тук и ние трябва някак да се справяме.

No comments:

Post a Comment